Virkeligheten – grafisk fremstilt

Jeg bruker mye tid på å grave i fakta. Av og til får jeg behov for å fremstille de tallene jeg kommer over på grafisk vis.

Jeg bruker utelukkende tall fra Nav, SSB eller andre autoriserte kilder.