Tryggere by!

Oslo SVs fylkesstyre har satt ned en arbeidsgruppe for en tryggere by. Spennende prosjekt dersom man skrider til verket med en radikal tilnærming. Gruppen har levert, fylkesstyret har behandlet. Nå er det tid for endelig behandling av saken i representantskapet.

Fylkesstyret, med unntak av noen dissenser her og der, har vedtatt en uttalelse som ikke henger sammen, som utelater sentrale spørsmål og som forsøker å være tøff i trynet. Uttalelsen ser ut som om den tar mål av seg å tøffe opp Oslo-laget foran en valgkamp mot en høyreside som har skodd seg med Carl I. Hagen.

Her er mange gullkorn:
- «Trygghet i det offentlige rom er en viktig forutsetning for folks generelle trygghetsfølelse» (skarp analyse)
- Fylkesstyret vil at et nytt kommunalt lett-politi skal få nye oppgaver. De sprøeste eksemplene er billettkontroll og parkeringsvakt. Vi skal altså tillegge politimyndighet til småoppgaver.
- «Men Oslo har ikke plikt til å ta i mot et ubegrenset antall utenlandske tiggere» (er det SV dette? Hva mener de egentlig? er tigging et lovmessig problem? et ordensproblem? for et sosialistisk parti også?)
- Uttalelsen vil oppheve nasjonale regler for skjenketider, synes fylkesstyret at vi skal ta fartsgrensene også?
-Uttalelsen antyder at politiet bruker ressursene sine feil når de tar folk som drikker i parken, problemet for fylkesstyret er bare at politiet ikke driver med sånt (hvorfor skal vi, fylkesstyret, fikse ting som ikke er et problem?).
- Hele alkoholkapittelet nevner ikke næringsetaten.
- Vil utvide åpningstiden for sprøyterommet, men sier ikke noe om kapasitet.
- Digert kapittel om narkotika, men ikke et ord om Oslo-politiets latterlige forfølging av folk som driver helsehjelp og svært lite generelt om den viktige frivillige innsatsen på feltet.

SV må jobbe med trygghet, med kriminalitetsforebygging og temaer i dette omlandet. Det gjør vi ikke ved å late som om vi er tøffere enn toget. SV må jobbe med dette på en måte som viser klar forståelse for de forskjellene i samfunnet som går løs på disse klasseforskjellene for å få til endring og trygghet. Det hjelper ikke å legge et år på strafferammen for vold dersom vi ikke går løs på årsaker til vold.

Populisme har det kjedelige trekk at en må gå til det ekstreme for å få det til å funke. Det er flere partier som alltid vil være villige til å være råere, tøffere og galere enn det Oslo SV kan, da er det kanskje mer intelligent å velge andre veier.