Vi trenger ikke mer religion

I dag skriver Norsk luthersk misjonssamband, på NRK ytring, at de vil opprette en kristen privatskole i Groruddalen.

Det er ikke mer religion vi

By: Municipal Archives of TrondheimCC BY 2.0

trenger vi som bor i Groruddalen. Det vi trenger er trygge og gode lokalmiljøer. Vi trenger skoler som er faglig solide og som bidrar til at ungene våre er trygge og lærer det de skal. De fleste av oss har det helt fint der vi bor, men vi mangler ressurser i skolene, vi trenger gode kollektivløsninger og en kommune som stiller opp når det trengs.

Vi trenger fellesskap, ikke enfold. Derfor er det bare en bakdel at misjonsfolket kommer trekkende med en religiøs privatskole. Osloskolen har store utfordringer. Vi har et byråd som velger å kutte i bevilgningene til skolen gjennom å senke bevilgningene for nye elever. Dermed blir skolene dårligere og pengene som skulle gått til å hjelpe de som trenger ekstra norskopplæring ender med å brukes å sikre et minimumstilbud til alle elevene i stedet.

Jeg kunne ønske meg større ressurser til skolene våre, og jeg kunne ønske meg at det virkelig ble lagt inn ressurser for å hjelpe de elevene som strever med norsk, eller andre fag.

I stedet brukes tiden på test etter test, kutt etter kutt. I stedet for at alt skal telles hele tiden kunne vi kanskje heller konsentrere oss om det som teller: fremtiden til ungene våre.

Jeg sitter selv i driftsstyret på en skole. Ressursene Høyre, Venstre og KrF tildeler oss strekker rett og slett ikke til. Det gjør at mange elever nok går gjennom skolen med mindre oppfølging enn de skulle hatt. Det handler ikke om verken rektorer eller lærere som ikke gjør jobben sin, det handler om at Oslo prioriterer dårlig kommuneøkonomi og luftige OL-søknader i stedet for å gi penger til skolene.

Vi kunne trengt en skikkelig dugnad. En dugnad der befolkningen sier ja til å ruste opp Osloskolen gjennom at de som har aller mest bidrar litt mer til fellesskapet gjennom eiendomsskatt. Vi kunne sørget for gode arbeidsforhold for elever og lærere, vi kunne gitt spesialundervisning og norskopplæring for de som trenger det mest. Men byrådet er mest opptatt av at mye skal ha mer, og at rikfolk skal slippe billig.

Det kan være trange forhold for fellestjenestene mange steder, men om byrådet lar en elev gå gjennom skolen uten at å få den hjelp han eller hun trenger har det samme byrådet vært en aktiv medskyldig i å gjøre et helt liv vanskeligere enn det burde vært.

Oslo skulle prioritert elevene. Oslo skulle særlig prioritert elever kanskje ikke kan norsk godt nok. En kristen privatskole, som kommer til å flytte flere hundre elever fra fellesskap og inn i privatskoler, er nok et steg på veien mot et dårligere tilbud for alle oss som ikke vil la religiøse få styre hvordan skoledag og hverdagsliv skal organiseres.

Misjonssambandet sier at «noen må lære ungene de ti bud». Det er helt greit at de vil det, men religion bør være en privatsak. Foreldre kan sende ungene til søndagsskoler eller selv undervise dem i de religiøse forestillingene de synes ungene bør lære om.

Hvis Norsk Luthersk Misjonssamband virkelig mener alvor med at hensynet til mangfold er viktigst så må de legge privatskoleplanen i skuffen. Vi har nemlig bruk for alle gode krefter til å skape gode skoler for alle barna i dalen, ikke bare for noen få utvalgte.