Stikkordarkiv: Stoltenberg

Ønskede misforståelser

Debatten etter lanseringen av Stoltenberg-utvalgets utredning har landet i en strøm av villede misforståelser. Mitt forslag er at vi nå leser rapporten (den er både kort og lettlest) og så debatterer vi det faktiske innholdet. La oss se på noen punkter

Gratis heroin
Dagfinn Høybråten sa det godt i dagens politiske kvarter på P2: ”Det bryter en viktig skanse ved å gjøre heroin til en slags legalisert legemiddel” (her er resten av resonnementet, for ordens skyld, ”så bidrar det til å ta fokus vekk fra det som må være det aller viktigste: å gi sterkt hjelpetrengende rusavhengige et behandlingstilbud som først og fremst har rusfrihet som mål, men som også gir tilbud om bolig, arbeid og aktivitet og hjelp til å komme tilbake til et mer normalt liv.”)

Hva er det Stoltenberg og utvalgets flertall skriver? De vil at man skal bruke heroin som, nettopp, et legemiddel for de aller sterkest rammede. Dette skal være del av det programmet der vi medisinerer rusavhengige for å gi en mer normal hverdag. Det er, skriver utvalget, kanskje snakk om 200 mennesker. Det vil gi mindre jag for å få tak i heroin, det vil gi mindre kriminalitet og det vil gi mindre lidelse. Som om ikke det var nok: syntetisk fremstilt heroin har mindre avhengighetsdannende virkning og det er garantert rent. Frykten for rottegift eller annen møkk er borte. Dette handler om helse, om verdighet og om anstendighet overfor folk som har det fryktelig vanskelig.

Det er uanstendig at Høybråten, og mange med ham, nekter å vurdere dette som en mulig behandlingsform. Det handler ikke om hva som er best for folk, men om hva som passer best i hans forstokkede verdensbilde.

Avkriminalisering
Dette ble selvsagt en debatt om avkriminalisering. Det kan man mene både det ene og det andre om, men hva er det egentlig utvalget sier om temaet?

Utvalget skriver: ”Vi diskuterer ikke legalisering eller avkriminalisering, men praktiske løsninger i forbindelse med utøvelsen av narkotikapolitikken”.

De vil opprettholde et straffesystem i bunn, men vil at samfunnet skal opprette kommisjoner som tilbyr informasjon, oppfølging av eventuelt behandling som alternativ til bøter og fengsel. Bak behandling og oppfølging ligger fortsatt straffebestemmelsene i Legemiddelloven. Det foregår allerede slike forsøk i Norge, Portugal har drevet med det i flere år.

Dette handler om å innse at rene straffereaksjoner for rusbruk ikke fører til noe godt. Det fører unge mennesker inn i fengsel og dårlige miljøer, det fører til gjeldsproblemer og stigmatisering. Det er ikke overraskende om mange flere enn nødvendig havner ut i en svært vanskelig russituasjon fordi samfunnet bruker straff i stedet for oppfølging og behandling. Det er dette Stoltenberg vil til livs. Det er både human, rettferdig og fornuftig.

Sprøyterom
I dag har vi ett sprøyterom i Norge. Det ligger i Storgata i Oslo, har seks timers åpningstid hver dag og er stadig under angrep fra Høyre og FrP i Oslo. Sprøyterommet har ingen overdosedødsfall, de følger opp folk, passer på at det går greit for seg, veileder til og med om dosering og har en faglighet som gir bedre helse for de som benytter tilbudet. Da jeg var innom hadde de over 1 900 registrerte brukere.

Stoltenberg-utvalget vil utvide åpningstiden (man er ikke rusavhengig mellom ni og tre) og de vil åpne røykerom for å vende bruk fra injeksjon til røyking av heroin. De vil videre utvide det helse- og sosialfaglige tilbudet. Alt dette er viktige tiltak, men de går ikke inn i problematikken rundt blandingsbruk og tung rusavhengighet med andre stoffer.

Behandling
Utvalget gir særlig fokus på bolig. Det er et av de viktigste tiltakene man kan gi folk. Når boligsituasjonen stabiliseres, utkastelsesspøkelset fjernes og man sørger for god faglig booppfølging har vi tatt et viktig steg. Det gir en stabilitet som, sammen med god behandling og medisinering, kan gi folk det overskuddet som skal til for å komme ut av rusavhengighet.

I tillegg fremmer utvalget gode forslag rundt egenandeler i helsevesenet for rusavhengige, om egne ungdomsmottak, om god oppfølging etter behandling eller fengsel og om ansvarsdeling mellom psykisk helse og rusfeltet.

Det er all grunn til å ta rapporten på fullt alvor. Sånn debatten utvikler seg nå gjør en rekke aktører det motsatte. Rusavhengige fortjener ikke at det er fordommer, konservatisme og annet tullball som kupper debatten.

Her er lenke til PDFen av rapporten.