Stikkordarkiv: Samhandlingsreformen

Stykkpris på liv

Det er en brutal virkelighet som åpenbarer seg på sykehuset Asker og Bærum. Velferd, helse og til og med levetid for folk er ofret i et system som enten er en merkelig form for massiv systematisk slurv (dersom en velger å tro det beste om systemet) eller en omfattende manipulering med ventelister for å komme seg ut av budsjettproblemer.

Det er snakk om snart to tusen tilfeller av manipulering med tidsfrister. To tusen. Sykehuset har selv meldt inn 47 tilfeller som har fått eller kan ha fått alvorlige konsekvenser for pasientene. Hundrevis av pasienter er hasteinnkalt til undersøkelser siden ballen begynte å rulle.

Når helsen svikter er vi avhengige av et system som tar hensyn til de medisinske forholdene. Derfor har vi en prioriteringsforskrift og en pasientrettighetslov. Her slås grunnleggende rettigheter fast. Det er faglige vurderinger som skal ligge til grunn. Har du kreft skal du ha behandling innen en frist som gir deg best mulighet til å bli frisk, mulighet til å overleve.

Det lukter stykkprisfinansiering og markedsstyring lang vei. Dersom det er sånn at markedsprinsipper og budsjettbalansen fører til at lederne i helseforetak og sykehus er villige til å gå over lik har vi et alvorlig problem. Det er all grunn til å være dypt skeptisk til den modellen som ligger til grunn i helsevesenet. Regjeringen går i alle fall i riktig retning. Rammefinansieringen skal opp til 70 prosent med samhandlingsreformen, høyresiden vil ha stykkprisfinansieringen opp til 60 prosent. Høyresiden vil ha mer av en løsning som kanskje bidrar til at liv ofres. Det er ikke ofte konsekvensene av politikk og politiske valg er så tydelige i Norge…