Stikkordarkiv: republikk

Tusen års arv

Snart er det tid for en rituell øvelse i Stortinget. SV foreslår å utvide demokratiet til å omfatte statsoverhodet, resten av partiene stemmer mot. Det er ganske imponerende at vi ikke evner å komme oss ut av monarkiet og inn i en eller annen form for republikk.

SVs Hallgeir Langeland skriver følgende i sin merknad:
«Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er motstander av monarkiet som statsform. Dette medlem mener det er prinsipielt galt at posisjonen som statsoverhode går i arv istedenfor å være resultat av en demokratisk prosess.»

Han understreker at SV ønsker en folkeavstemning på temaet nettopp fordi det samme var tilfelle i 1905.

Så kommer den konservative blokken (alle de andre altså):

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, vil peke på at monarkiet har en bred oppslutning i det norske folk. Meningsmålinger som er foretatt de senere år tyder på at monarkiet heller er styrket enn svekket blant befolkningen de siste 10 år. Det er derfor ingen signaler i tiden som skulle tilsi endring i det standpunkt som Stortinget tidligere har hatt i dette spørsmålet.»

Siden Mette-Marit har jobbet seg godt inn og kronprinsen ikke har laget skandale skal vi altså overlate nasjonens øverste embete til dem. Fordi pappaen til Haakon heter Harald. Fordi Harald er konge. Fordi pappaen til Harald het Olav (som var konge og hadde en pappa som var, ja, konge).

Videre skriver flertallet

«Flertallet viser til at monarkiet som statsform har en mer enn 1000-årig historie i Norge.»

Det er mye rart som har lang historie i dette landet.

Mye mer er det sannelig ikke å si om saken. Forstå det den som kan!

(de som vil følge behandlingen kan jo komme i Stortinget 27. mai og/eller lese innstillingen her)