Stikkordarkiv: klasse

Individets rett til å velge fattigdom og undergang

Det er begrenset behov for å skrive noe om dette. Under følger et innlegg fra FrPs Christian Tybring-Gjedde (som har følgende skatteprofil og en far som også har det greit, det kan kanskje forklare litt av det følgende). Det er sakset fra dagens debatt om samhandlingsreformen:

«Så en replikk til representanten Geir-Ketil Hansen: Han sa i debatten tidligere i dag, da han snakket om forventningene til levealder i Oslo – den debatten har man stadig vekk i Oslo bystyre, og den er veldig interessant – at i noen bydeler i Oslo er det 12 år lenger forventet levetid. Vestre Aker er tatt ut, og Sagene har 12 år kortere levetid.

Så lurer jeg på: Er det genetisk? Tror man at det er et langtlivsgen som finnes i Vestre Aker, som man ikke har funnet i noen andre bydeler? Det er neppe det. Er det slik at det er finansielt, slik at det er de som har god råd som lever lenge, eller at de kan kjøpe seg livslengde? Neppe! I så fall ville det være slik at hvis man bodde på Sagene og vant i Lotto, burde man umiddelbart flyttet til Vestre Aker, slik at man kunne leve i gjennomsnitt 12 år lenger. Det hadde vært en greie.

Er det mulig at det skyldes livsførsel? Kanskje det – kanskje det er livsførsel. Da er det jo kosthold, mosjon og livsstil generelt som kanskje gjør at man lever lenger i gjennomsnitt enn andre gjør. Spørsmålet er: Er det politikernes oppgave å få folk til å leve lenger, få folk til å spise epler, få folk til å spise gulrøtter i skolen eller grønnsaker til middag, eller få folk til å slutte å røyke osv.? Er dette politikernes oppgave, eller er det folk flest som må ta ansvar for egne liv hvis man har informasjon nok om dette? Da vil jeg si at det først og fremst er ansvaret til den enkelte. Vi kan legge til rette for visse politiske grep, men vi kan altså ikke tvinge folk til å spise grønnsaker eller slutte å røyke for at de skal leve lenger. Det er et valg folk tar selv, og det har ingenting å si hvor man lever – det er hvordan man lever livene sine som betyr noe.»

Et par punkter kan en koste på seg:

En gutt som fødes på Sagene i dag kan vente å leve til han er 68 år. En gutt som fødes i Vestre-Aker kan vente å leve til han blir 80. Dette skyldes, i følge FrP, at frie enkeltindivider på Sagene ikke spiser epler. Ikke kan vi tvinge dem til det heller.

Det at yrke, utdanning, geografi og inntekt er helt avgjørende for den enkeltes helse burde ikke være en overraskelse. På veeeldig enkelt nivå kan vi si at dersom en har en årslønn på 250 000 kroner så er det vanskelig å kjøpe seg villa på Vindern. Om en arver penger eller har en godt betalt jobb er det lettere. Hvorfor slår det ut? Vel, det er for eksempel fordi at en bolig i rike strøk har littegranne mindre sannsynlighet for å ligge inntil en diger vei som det kjører mange forurensende biler på. Og hva skjer når du bor nært en stor, stor vei, Christian? Jo, da øker sannsynligheten for luftveissykdommer.

Det er ikke sånn at millionjobber vokser på trær, ikke sånn at alle kan velge seg et liv med full konto, sunne omgivelser og tjohei over hekken til naboen. Bare det å være født inn i et hjem som ligger i fysisk dårlige omgivelser gjør noe med din helse, det å vokse opp i et hjem som bare har begrenset med penger gir nødvendigvis mindre til den beste maten. Dårlig kosthold fører til dårligere helse.

Elementært er det. Elementært. Dette vet Christian Tybring-Gjedde. Han vet det og han synes det er greit. Greit at noen folk lever fett mens andre blir sittende med møkka etter eliten. Sånn for å riktig smøre det inn legger han skylda på de frie enkeltindividene som gjør sine individuelle valg helt uten ytre påvirkning. Det er stygt, men det er det sanne ansiktet til Fremskrittspartiet.