By: Municipal Archives of Trondheim - CC BY 2.0

Stopp angrepet på kunnskapsskolen

Forslag til uttalelse til Oslo SVs årsmøte fra Bjerke SV.

Forslaget åpner for at kommunene kan kutte i forberedelsestid og tid til oppfølging av elever og foreldrene deres. Dette angriper selve innholdet i skolen og kommer til å gi dårligere opplæring og lærere som ikke får mulighet til å gjøre jobben sin.

Læreryrket er spesielt.  I ansvaret for å formidle kunnskap ligger det også stor faglig frihet. Dette er en kjerneverdi i en faglig sterk skole.

Norske lærere har lange arbeidsuker og en jobb som krever stort engasjement og tilgjengelighet utover normal arbeidstid. Skolens fremste oppgave er å gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger.  Den skal forberede på voksenlivet og sørge for en trygg og lærerik barndom. Skolen trenger lærere som er satt i stand til å gjøre en god jobb.

Med trang kommuneøkonomi og dårligere inntekter for mange kommuner i årene som kommer, vil manglende sentral styring med lærernes arbeidstid føre til at kommunene kutter i skolen. Norge er avhengig av at læreryrket er attraktivt og gir arbeidsbetingelser som gjør at folk får gjort jobben sin på en skikkelig måte.

I dag er det slik at det er grenser for hvor mange undervisningstimer en lærer kan ha. Begrensningen sikrer læreren tid til forberedelse og etterarbeid, elev- og foreldresamtaler, journalføring, samarbeid med andre ansatte på skolen og faglig oppdatering, for å nevne noe. Dette taket på undervisningstimer vil KS fjerne. Da er det fritt fram for kommunepolitikerne til å skjære ned på skolebudsjettet. Med KS sin politikk kan kommunene pålegge lærerne flere undervisningstimer, uten å gi forsvarlig tid til oppfølging.

En arbeidsgiverpolitikk for skolen må videreføre tilliten til lærerne, den må sette pris på den viktige innsatsen landets lærere gjør for elevene og for samfunnet. Den må ha fremtidas kunnskapssamfunn for øye. KS drar i motsatt retning, mot mindre kunnskap, dårligere arbeidsvilkår, mot en dårligere skole.

Ikke bare vil forslaget til ny arbeidstidsavtale ødelegge den siste ressurssikringen som er igjen – taket på hvor mange timer en lærer kan undervise.  Forslaget vil også ødelegge for muligheten til å rekruttere unge mennesker til læreryrket. De lærerne som har mulighet til det, vil finne seg noe annet å gjøre.  Vi kan få en lærerflukt om KS får det som de vil.

Oslo kommune har et sterkt ansvar for ikke å undergrave kunnskapsskolen. SV frykter at byrådspartiene vil bruke kommende forhandlinger til å forsøke å svekke læringen i skolen på samme måte som KS ønsker. Oslo SV vil bruke alle muligheter til å jobbe for en god skole, da må forsøkene på å svekke kunnskapsskolen fjernes.

Nok er nok. Skal kunnskapsskolen bevares angrepene må slås tilbake. KS har valgt en aggressiv linje, en linje som skader tilliten til skolen, og som skader rekrutteringen til læreryrket. Norge har ikke råd til kutt i skolen og dårligere vilkår for læring. Høyrepolitikk har aldri vært bra for skolen. Også denne gangen vil SV kjempe for kunnskap og mot skolekutt.