Senterpartiet – for og mot kraftlinjer

Det er slik dobbeltkommunikasjon drives. Mens en statsråd fra Senterpartiet er den som sørger for kraftlinjer i Hardanger later Hordaland SP som om hele Senterpartiet er tvunget inn i beslutningen.

Ganske drøyt av Hordalendingene, spør du meg.

Senterpartiet sentralt
- Forsyningssikkerheten til befolkningen i bergensregionen er ikke akseptabel. Etter en grundig behandling av de ulike alternativene har jeg kommet fram til at byggingen av linjen Sima-Samnanger er både riktig og nødvendig, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Her finnes saken

Hordaland Senterparti:
Avgjerande for partiet sitt standpunkt er at alle partia står samla i denne vanskelege saka. Når Ap og SV røystar for, vart det uråd for Sp å vera einsam mot, utan å ha fagleg grunnlag for at noko anna er mogleg, seier Tungesvik og Toppe. Her finnes Hordaland SPs vrengebilder.