Så sett i gang da, Venstre!

Trafikken i Veitvetveien øker hele tiden, ungene får farligere skolevei og foreldrene blir reddere. Samtidig er byrådspartiene mest opptatt av å bortforklare.

SV har tatt foreldrene på Veitvet på alvor, vi har fremmet forslag som vil gi tryggere Veitvetvei med en gang de blir gjennomført. På Veitvet er det nemlig sånn at mange foreldre er redde når ungene skal gå til skolen.

Jeg trodde saken skulle være enkel, at alle partiene selvsagt ville støtte forslagene om tryggere vei. Der tok jeg feil. Først stemte byrådspartiene mot nesten alle forslagene, så blir de sinte når det står i avisen.

Om Venstre var opptatt av sikkerheten til ungene på Veitvet burde de jo stemt for smalere vei, bedre fotgjengerfelt og for å sette inn tiltak som skal begrense tungtransporten som dundrer gjennom skoleveien til 500 barn. Det gjorde ikke Venstre, KrF og Høyre.

Det er ganske frekt av Venstre å påstå at de tar sikkerheten til ungene på Veitvet på alvor. Venstre skylder til og med på at de ikke har myndighet til å sette opp nye skilt for å dempe farten, som om det er en unnskyldning for å være mot smalere kjørebane og bedre fotgjengeroverganger. Da Aksjon Veitvetveien kontaktet politiet om å få satt ned farten fikk de i svar at aksjonen måtte kontakte byrådet. Mener Venstre alvor med trygghet for ungene tar Venstres samferdselsbyråd kontakt med politiet for å rydde skiltproblemene av veien.

Det er på tide at Venstre slutter å snakke seg bort. Bystyret har pålagt byrådet å få på plass trygg skolevei, nå er det Venstre, Høyre og KrF som sitter med ansvaret. Det er tid for å handle.

Innlegget svarer på et leserbrev som stod på trykk i Akers avis Groruddalen 5. juni 2013