Høyrefrihet til arbeidsgiverne

Så klarte Høyres mest rabiate, Linda C. Hofstad Helleland, endelig å få gjennomslag for sitt forslag om å fjerne fedrekvoten. Det er imponerende at et parti kan evne å vedta noe så bakstreversk som dette. Fedrekvoten fungerer, den gjør at vi slipper å komme krypende til den som kjøper arbeidskraften vår for å be om vi, aller nådigst, kan få lov til å ta ut permisjon for å ta del i omsorgen.

Det er noe grunnleggende uintelligent ved høyresidens frihetsoppfattelse. Det kommer kanskje ikke som noen bombe, men vi trenger ikke grave oss langt ned for å se at det å gjøre en rettighet i arbeidslivet til noe man «kan velge selv» gir arbeidsgiveren mye mer makt over den enkeltes valg. Vi vet det jo: foreldrepermisjon er vanskelig for mange arbeidsgivere, vikarer skal inn, arbeid skal omfordeles, opplæring skal gis. Det er en grunn til at permisjon gjør kvinner i en viss alder mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Det er nettopp derfor vi må legge sterke reguleringer i bunn for disse ordningene.

Her har folk kjempet frem en rettighet, en mulighet til å delta i ungenes liv tidlig. Så kommer monsterhøyre med et forslag som bare gir valgfrihet for arbeidsgiverne og later som om det handler om valgfrihet for folk flest. Det er bedrag, det er løgn og jeg klarer ikke engang tro at de tror på dette selv.

Målet for foreldrepermisjonen må være gode vilkår, mer rettferdig fordeling og reell mulighet for likestilling. Det må vi ordne og jeg tror vi har alle som har gått til sin arbeidsgiver for å be om permisjon med oss: Når du er i en skjev maktposisjon så trenger du noen som passer på dine rettigheter. Dersom ikke staten kan gjøre det, hvem tar da oppgaven? Høyrekvinnene?

Jeg ville satt pengene på staten.

PS: i sitt representantforslag om foreldrepermisjon slår høyrefolket fast følgende: «Det er ikke staten som føder barn, men foreldre.»