Jesus-habiliteten

Dette har, etterhvert, blitt et klassisk oppslag i nyhetsmediene etter valg til nasjonalforsamlingen: «Rødgrønne ikke med i statskirken». Underliggende en slags forventning om at en må være kristen, i den forstand at man har et medlemskap i statskirken (det kan en jo ha uten å vite det) for å skulle være verdig deltagelse i arbeidet rundt kirkelige spørsmål. Det er en ganske forskudd måte å forholde seg til politikk på. En ville, kan hende, stilt seg spørsmål ved habiliteten til de behandlende dersom det var en annen organisasjons statsstøtte eller rammevilkår som bare skulle behandles av organisasjonens medlemmer.

Det er nettopp dette som er bakdelen, sett fra statskirkemedlemmenes synspunkt, med å være et slags underbruk av staten. Nå har landbrukskomiteen avgått ved døden, men det er ingen som spør seg om ikke alle som behandler landbrukssaker burde være medlem av en bondeorganisasjon.

Når vi har valgt en lovgivende forsamling så har vi gitt dem myndighet til å ta avgjørelser på vegne av oss. Jeg forventer at min ateistiske stemme blir hørt, også i Kirke-, utdannings-, og forskningskomiteen. Noe annet ville vel være relativt udemokratisk?

(I parentes bemerket: problemet kan selvsagt løses godt for alle parter gjennom avvikling av statskirkeordningen, statskirkens særprivilegier og særstilling)