Høyre og FrPs lærerløgner

Siden Siv Jensen og Erna Solberg ikke vil fortelle sannheten om hvorvidt de vil kutte de 600 lærerne SV har fått gjennomslag for i regjering kan jeg jo gjengi dette.

Høyres alternative budsjett for 2013:

«Reversere forslag om 600 nye lærerstillinger på utvalgte ungdomsskoler – 157 mill. kr Høyre mener regjeringens forslag om 600 nye lærerstillinger på utvalgte ungdomsskoler er et lite målrettet tiltak.» Dette er klippet fra side 102 i dette dokumentet på Høyres nettside: http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/Alternative_statsbudsjett/121116AlternativtSB2013.pdf

FrPs alternative budsjett

«Kap. 226 Post 62, Tilskudd for økt lærertetthet: -157 000 000.» Du finner det på side 100 i dette dokumentet på FrPs nettside: http://www.frp.no/nor/content/download/9369/68645/file/FrPsalternativebudsjett2013v2%5B1%5D.pdf