Fristilte maktmonopoler

Politidirektøren vil ha mer makt. Hun vil ha makt til å definere hvordan politiets funksjoner er bygget og hvor de plasseres. Hun kaller det fullmakter til organisatoriske endringer. Foretaksreformen i spesialisthelsetjenesten gjør effekten av sånne øvelser tydelig: Elitebyråkrater og styrefolk koker sammen ideer om hvordan tingene skal fungere, ofte fullstendig avkoblet fra hva folk flest synes er fornuftig.

De står ikke på valg så det er begrenset sannsynlighet for at de blir kastet. Sånn vi har stilt oss i dette landet har de også en slags immunitet fordi de bare gjør jobben sin. Det å kaste et styre i et helseforetak sitter langt inne. Reformen i helsevesenet har mange andre slagsider også, men en ting er å gjøre noe sånt med noen som leverer en av velferdsstatens velferdsoppgaver. Det er noe helt annet å gi politiet økte fullmakter og muligheter til å endre organisering.

Dette er ikke en hvilken som helst etat. Sammen med forsvaret er politiet i besittelse av store maktmidler. Det ligger i sakens natur at dette er en etat som må holdes under klar og myndig kontroll. Alle forsøk på tilsnikelser eller utvidelse av makten til de som besitter maktmonopoler må stoppes.

Jeg håper justisministeren kjenner sin besøkelsestid.