En løgnaktig 17. mai

I dag benyttet sannelig Siv Jensen selveste nasjonaldagen til å komme med et utspill der hun sier at FrP er for noe som FrP er mot. Ikke hver grunnlovsdag som får æren av å få servert løgn fra en partileder midt i fineste sendetid.

FrP vil jobbe for likelønn, sa Siv Jensen. Endatil på sin oldemors grav.

Alle vet at FrP egentlig ikke er for likelønn. De er et parti som er opptatt av at enkeltindividet får stange mot kapital og arbeidsgivere i ensom majestet. Det er det ideologiske grunnlaget for prosjektet. Forslaget til nytt partiprogram er klart og ærlig, i motsetning til partilederen deres. Der står nemlig følgende: ”Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet.”  Likelønn er ikke nevnt ved et eneste ord, og da snakker vi ikke bare handlingsprogram, da snakker vi alle de 399 sidene med landsmøtepapirer.

Likestilling da? Kan det være noe der. Det FrP skriver om den saken er at markedet fikser alt og at det offentlige må holde sine fingre langt unna: ”Forholdet mellom kjønn, grupperinger og enkeltmennesker bør derfor tilpasse seg naturlig i arbeidsliv, fritid og privatliv, uten innblanding av offentlige organer.” (…) ”Konkurranse innenfor et fritt markedsøkonomisk system er derfor den beste garanti mot diskriminering.”

Likevel går saken på NRK helt uten at politikken i dette berøres. Siv Jensen får lov til å lyve velgerne rett opp i ansiktet.

Skal vi komme noen vei må vi ta tak to steder, når vi snakker om offentlig sektor som politikken har best styring på. Det er i staten og i kommunene. Endringene må komme gjennom at Kommunenes sentralforbund tar ansvar for å begynne hevingen av ansatte i for eksempel barnehager og helsetjeneste. Samtidig må statsoppgjørene dras mot likelønn i sterkere grad. Det krever tung sentral styring. Sagt enklere må velferdsstatens viktigste yrker får det løftet som fortjenes, da flyttes samfunnet i retning likelønn.

Det er mye politikken kan gjøre for privat sektor også, først og fremst å gi fagbevegelsen sterkere mulighet til å få opp organisasjonsgraden i næringer der den er lav. Uansett om oppgjørene tidligere har bidratt til likelønn eller ikke er det nødvendig med en kraftfull fagbevegelse for i det hele tatt å kunne snakke om likelønn, og heving av lavtlønnsgruppene, i privat sektor.

Likelønn krever politikk. Hvis likelønn er målet er åpenbart ikke FrPs metoder veien å gå. De mener nemlig at det offentlige skal holde seg unna ”å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet.”

Derfor skulle jeg ønske at NRK, blant annet, spurte Siv Jensen om følgende:

  • Nå er du på riksdekkende fjernsyn, Siv Jensen. Du påstår nå at du vil jobbe for en politikk som ditt eget partiprogram sier at du ikke skal jobbe for. Hvorfor denne løgnen?
  • FrP styrer flere kommuner, blant annet har dere inntil nylig ledet Oslo kommune med 40 000 ansatte. Hva har FrP gjort for å fremme likelønn i Oslo og andre kommuner dere styrer og har styrt? Ber om konkrete svar.