Kategoriarkiv: Den store politikken

Fordi

En rask stemmeforklaring

Fordi jeg vil at mine barn skal vokse opp i et trygt samfunn. Fordi jeg vil at de skal gå i en skole som skjønner at man må trives for å lære, og at man må lære for å trives. Fordi at når man er far til to jenter så vet man at vi trenger skikkelige feminister iStemmeseddel regjeringen for at de skal være sikre på å få leve frie liv.

Fordi mitt parti ikke er et sånt parti som lover at det aldri skal inngå kompromisser, men som heller velger å bruke de stemmene vi får til å jobbe for best mulig løsninger. Fordi vi er mindre opptatt av å være rene å ranke enn å få til politiske resultater vi tror på.

Fordi grønn utvikling aldri kommer til å skje med mindre vi får til rød fordeling, og fordi det er fri fantasi å tro at de økonomiske motsetningene ikke har noen politisk betydning. Fordi vi trenger partier med ærlige svar i alle politiske spørsmål, ikke bare i noen få.

Fordi de økonomiske forskjellene i Norge er blitt mindre, men fordi vi trenger å gjøre dem enda mindre. Fordi vi vet at samfunn med små økonomiske forskjeller er bedre for alle.

Fordi vi har klart å stagge andelen fattige og den er på vei ned, og fordi vi trenger å gjøre mye mer og fordi høyrepartiene og Ap alene kan finne på skrekkelig mye galt.

Fordi vi berget uføretrygden som 300 000 mennesker lever av fra brutale kutt, og klarte å forbedre den for mange. Men fordi vi trenger å hjelpe flere til å skaffe seg arbeid.

Fordi vi har klart å sikre et offentlig helsevesen, og fordi høyresidens privatisering kommer til å føre til sentralisering og mer utrygghet for folk i distriktene.

Fordi vi er for sterkere ytringsfrihet og utvidelse av demokratiet. Fordi vi vet at i Norge må staten bruke penger på pressen for at en virkelig ytringsfrihet skal overleve og utvikles.

Fordi vi riskerer fullstendig privatisering av fiskeressursene våre og fordi vi må kjempe for at kystsamfunnene får leveranser som holder folk i arbeid og verdiskapningen oppe.

Fordi at i et land som Norge kan ikke markedet løse alle mulige spørsmål hvis vi mener alvor med at alle skal ha like rettigheter og rettferdig tilgang.

Fordi de farlige klimagassutslippene faktisk går ned selv om befolkningen øker, men fordi vi trenger å gå enda lenger enn vi har kommet til nå.

Fordi vi trenger at kommunene får bedre råd sånn at velferden kan bestå og forbedres.

Fordi vi trenger et landbruk som kan gi oss trygg mat i en stadig mer utrygg verden.

Fordi jeg synes folk skal få bo der de vil uten at noen kommer for å sentralisere dem.

Fordi vi har fått norske bidrag til utvikling kraftig opp og fordi vi prioriterer makt, velferd og skatt i utviklingspolitikken.

Fordi vi endelig har fått trøkk på studentboligutbyggingen, har laget en studiefinansieringsordning for folk med funksjonsnedsettelser og har fått til prisjustering av lån og stipend etter høyresidens stopp.

Fordi det er viktig for unger å få være med foreldrene sine den første tiden. Begge foreldrene.

Fordi det bare er ett parti som virkelig har sørget for retten til barnehageplass og fordi det bare er ett parti du kan stole på hvis flere opptak og mer kvalitet i barnehagene skal komme på plass.

Fordi vi fikk stoppet høyresidens ville privatskoleeksperimenter og fordi 600 ekstralærere vi har fått på plass penger til nå begynner i de ungdomsskolene som trenger dem mest.

Fordi vi har fikset gratis lærebøker i videregående, frukt til flere elever, leksehjelp og fordi vi må gi bedre stipender til yrkesfagelevene.

Fordi jeg vil at ungene, mine og alle andre, skal ha nok lærere i klasserommene, fysisk aktivitet hver dag og et sunt måltid, fordi vi er på vei med alle de tingene, men må kjempe for å beholde og videreutvikle dem.

Fordi vi har fått til tre store planer mot sosial dumping, doblet fagforeningsfradraget og har styrket retten til heltid kraftig, men også fordi mange fortsatt går til utrygge jobber hos fæle arbeidsgivere.

Fordi homokampen ikke er sluttført.

Fordi kvinner fortsatt utsettes for vold og trenger sterke forkjempere med makt. Fordi de som er mot at kvinner skal bestemme over egen kropp truer retten til selvbestemt abort.

Fordi barnevernet måtte få SV i regjering før den helt nødvendige økningen i antall ansatte startet.

Fordi vi har fått til gratis helsehjelp for alle under 16 år, men trenger å gi det samme til alle barn.

Fordi mange barn som har søkt asyl har fått bli, men fordi Ap, Høyre og FrP ikke må få drive sin brutale politikk i fred.

Fordi jeg vet at de som stiller til valg for SV står opp om morran og at de ikke kommer til å legge seg før slagene er vunnet.

Derfor.

Og la meg legge til:

Fordi mange mennesker fortsatt opplever ufrihet. Fordi religiøse mørkemenn kontrollerer kvinner og barn.

Fordi vi har fått til studiefinansiering for folk med nedsatt funksjonsevne og mange nye og gode tiltak for at flere skal få jobbe, men vi må fortsette fordi mange med nedsatt funksjonsevne ikke får delta i hverdagen, fordi mange nærmest er fanger i eget hjem, fordi kampen for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse enda ikke er vunnet og fordi terskler overalt i samfunnet hindrer frihet.

Fordi vi har økt antall som jobber for eldre i sykehjem annen pleie og omsorg med over 20 000 mennesker, mens vi vet at høyresiden presterte å redusere antall ansatte på slutten av sin regjeringstid.

(blant uendelig annet)

Sykemeldt horekunde dropper sommerjobb

Når det er påske er det god tid til å følge nyhetssendinger. I går fikk vi se tre eksempler på hvordan mediene roter sammen en grøt av elendig statistikk, politisk grums og annet tullball til saker med en klar politisk misjon. La oss ta en titt på den sykemeldte horekundens sommerjobb.

Sykemelding
NRK kjører på med en sak om at det onde folket svindler NAV for 2 milliarder sykemeldingskroner hvert eneste år. Dette er basert på en rapport fra Proba samfunnsanalyse.

Disse milliardene er basert på følgende konklusjon fra analysefolket: «Det er over 50 % sannsynlig at misbruket av sykepenger (…) ligger på minst 6 % av utbetalingene.» Dette igjen er basert på intervjuer med 375 ansatte ved Nav lokalt eller Nav forvaltning som gir sine antagelser om svindel på sykepenger. Disse antagelsene forelegges et ekspertpanel bestående av 6 Nav-ansatte, en fastlege og en forsker. Disse åtte menneskene gjør så sine egne antagelser.

Den ene av dem mener at halvparten av alle utbetalinger er svindel. Det følger en lang gjennomgang om hvorvidt dennes utbrudd skal tas med i grunnlaget. Til sist konkluderer ”analysen” med at det er 86 prosent sannsynlig at svidel av sykepenger ligger på mellom 2 og 28 prosent av utbetalingene.

Oppslag som dette, basert på sviktende fakta med bryske politikere som sier at grepet må strammes er med på å undergrave velferdsstaten. Den gir høyresiden vann på det hjulet som har gitt brutale forhold i Sverige. De skaper et bilde at noen som snylter på fellesskapet, noen som snylter på ”skattepengene våre”, noen som vi må ta. Disse noen blir grunnlaget for å foreslå innstramninger på sykelønn og trygder. Disse noen, som analysen mener å finne, er de som stjeler fra oss. Det er på grunn av dem vi må få karensdager, midlertidige ytelser og alle disse grepene som har ført til så mye ulykke og fattigdom i vårt naboland.

Det er åpenbart at en må ha gode systemer og oppfølging for å ta svindel. Det er imidlertid ingen grunn til å tegne fanden på veggen, det skaper bare grobunn for krefter som vil ta ned velferden.

Sommerjobb
VG bidrar med en sak som sier at en av tre ungdommer nekter å ta seg en sommerjobb. Det er selvsagt alarm og ungdommens sløvskap kommenteres av forbrukerøkonomer i DNB (som bestilte undersøkelsen for å få gratisreklame – gratulerer med det) og direktører i NHO og HSH.

Undersøkelsen tar for seg skoleelever og studenter over 15 år. Av disse sier altså 70 prosent at ser for seg at de skal ha en sommerjobb i år. Sett at det er snakk om aldersgruppen 15 til 25 år.

364 000 i gruppen 16 til 24 er registrert i arbeidslivet (i arbeid eller ledige). Totalt finner vi 580 000 mennesker i gruppen. Da skulle det være, om vi forenkler litt, litt over 200 000 unge som er klare for sommerjobb. Om DnBs undersøkelse holder vann ønsker 140 000 unge sommerjobb.

I følge Nav hadde de 9400 sommerjobber ledige. Om alle disse 140 000 ungdommene får sommerjobb er det kjempebra. Så er det mange som har ferie i ferien. Det er lett å være enig med NHO-Bernander i at sommerjobb er en smart investering, men å utlede at ungdommen er sløve uten å ha sett på historiske tall (jeg finner ingen i farten) eller å ta inn over seg at 70 prosent vil forsøke å skaffe seg arbeid er ganske mange (yrkesfrekvensen i Norge ligger rundt 80 prosent i gruppen 15 til 64 år).

Horekunder
Så er det TV2 da. De siste to dagene har kanalen drevet kampanjejournalistikk mot loven som forbyr kjøp av sex. De intervjuer en som har vært horekunde i 30. Dette sjarmtrollet sier at han mener han gjør en god gjerning med sine sexkjøp fordi kvinnene er fattige og ”95 prosent gjør det helt frivillig”.

I tillegg viser TV2 til at det er ganske få som blir tatt og bøtelagt etter loven. Dermed mener TV2 og Høyre at må loven oppheves. Deres bevisførsel ligger altså i en gammel gris som har kjøpt sex i 30 år. Logikken er at mange bryter forbudet og dermed må loven bort. Jeg lar være å dra sammenligningen med fartsgrenser som brytes uten at folk blir tatt.

Så kommer det en harang der en sier at sexkjøpsloven ble innført for å gi prostituerte bedre vern og oppfølging. Nei, TV2, den ble innført fordi det å kjøpe seksuelle tjenester er galt, det innebefatter ofte menneskehandel og innebærer risiko for de som må selge kroppen sin. Så er det svært viktig med god oppfølging, godt hjelpeapparat, gode muligheter til å komme seg ut av prostitusjon og sikkerhet for at samfunnet stiller opp for ofre for menneskehandel. Det er imidlertid ikke sånn at forbudet mot kjøp henger sammen med hjelpetilbud direkte. Det er heller ikke sånn at røykeavvenningsprogrammer henger sammen med røykelovgivningen, men de kompletterer hverandre.

Hvorfor i all verden bruker ikke TV2 energien sin på å gå løs på hjelpetlibudet, behandlingen av ofre for menneskehandel eller på å gå bak kulissene: hvordan er livet som prostituert egentlig er. Eller kanskje på hvordan politiet prioriterer sine ressurser?

Om det er politikk som driver disse oppslagene eller om det er journalistisk sløvskap er det litt vanskelig å få øye på. Politikk handler om å eie virkeligheten, eie sannheten. Det er den som får medienes gehør for sin tolkning av statistikk og analyse som vinner en sak. Mediene har et tungt ansvar å forvalte, gårsdagen var en dårlig dag.

Totalitær statsledelse

Jens Stoltenberg har jo rett. Statistisk sett er det nok større sannsynlighet for at en muslim blir en ekstrem politisk islamist enn at en ateist blir det. Det er også større sannsynlighet for at en person er en muslim dersom vedkommende er asylsøker enn hvis vedkommende er fjerdegenerasjons inntrønder. Sånn sett kan man jo si at uttalelser om at færre asylsøkere fører til færre terrorister er riktig.

So far, so good, som de sier i utlandet (det er jo der alle terroristene kommer fra, må vite).

Det som er en utfordring, med det politiske sinnelaget statsministeren fremviser, er at det er utrolig mange forhold som kommer ut på denne måten. Skal vi bygge et samfunn rundt et tankesett som innebærer at vi er nødt til å nøytralisere eller kvitte oss med alle som potensielt kan være klin gale har vi en utfordring.

Her kan bygges med mange eksempler på personer og grupper som har dårligere forutsetninger for å komme gjennom livet uten trøbbel. Det handler om kjønnsroller, om klasseskiller, om tilfeldigheter og om systemfeil som fører til at noen får det verre enn andre. Det handler også om påvirkelighet og maktpersoners mulighet til å forme folk.

Det Arbeiderpartiets leder ikke synes å forstå er at noen ting ligger fast, og må fortsette å ligge fast. Retten til å være fri fra overvåkning, vilkårlig kontroll og fengsling er noe av det. Retten til å søke asyl, beskyttelse fra nettopp totalitære regimer, er en annen grunnleggende rettighet. Dersom noen av de som søker asyl, eller hvem som helst av oss andre, har dårlige hensikter har vi et politi og et rettsvesen til å ta seg av det.

Når tre gærninger nå er tatt (forutsatt at de er skyldige, det er jo ingen dom enda) burde informasjonsopplegget fra statsministerens kontor omhandle at vi har et sikkerhetspoliti som gjør jobben sin og at han er glad for pågripelsene. Pågripelsene betyr at man har brukt ressurser og kompetanse riktig.

Hvorfor dette skal kobles sammen med asyl vet nok bare statsministeren, hans rådgivere og folk på ytre høyre (FrP forsøker også ivrig å slå politisk mynt på dette). Det er på det rene at det er sannsynlig at en radikal politisk islamist har innvandret til landet, kanskje gjennom asylinstituttet, men det er utrolig langt fra det til at asylankomster må begrenses fordi noen av de som kommer kan være slemme. Kollektiv avstraffelse er både forbudt og forkastelig. Det er i tillegg farlig. Om en ønsker å skape sinne og så grobunn for ekstreme holdninger er det å straffe folk og grupper for noe de ikke har skylden for en begynnelse.

Uttalelsene fra Stoltenberg bygger på et idegrunnlag som drar oss i totalitær retning. Det er akkurat samme retorikk som Helga Pedersen bruker når hun skal forsvare det ikke særlig demokratisk anlagte Datalagringsdirektivet. Hun har påstått at Norge blir en frihavn for kriminelle og pedofile dersom vi ikke innfører et direktiv som skal sørge for at storebror ser oss. En slik retorikk er bare gyldig dersom en mener at all frihet skal veksles inn i det krefter i Arbeiderpartiet tydeligvis tror blir et samfunn fritt for problemer.

Ap har jo en lang historie med overvåkning av grupper og personer, med hardhendt behandling av flere av innbyggerne i dette landet. Det å ta lærdom av sånt må være å anbefale. Som en begynnelse på ferden mot bedre politisk gangsyn foreslår jeg å plassere en skikkelig antiautoritær sosialist i nærheten av statsministeren, det er nok beste middel for beskyttelse mot totalitære tendenser.

Tusen års arv

Snart er det tid for en rituell øvelse i Stortinget. SV foreslår å utvide demokratiet til å omfatte statsoverhodet, resten av partiene stemmer mot. Det er ganske imponerende at vi ikke evner å komme oss ut av monarkiet og inn i en eller annen form for republikk.

SVs Hallgeir Langeland skriver følgende i sin merknad:
«Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er motstander av monarkiet som statsform. Dette medlem mener det er prinsipielt galt at posisjonen som statsoverhode går i arv istedenfor å være resultat av en demokratisk prosess.»

Han understreker at SV ønsker en folkeavstemning på temaet nettopp fordi det samme var tilfelle i 1905.

Så kommer den konservative blokken (alle de andre altså):

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, vil peke på at monarkiet har en bred oppslutning i det norske folk. Meningsmålinger som er foretatt de senere år tyder på at monarkiet heller er styrket enn svekket blant befolkningen de siste 10 år. Det er derfor ingen signaler i tiden som skulle tilsi endring i det standpunkt som Stortinget tidligere har hatt i dette spørsmålet.»

Siden Mette-Marit har jobbet seg godt inn og kronprinsen ikke har laget skandale skal vi altså overlate nasjonens øverste embete til dem. Fordi pappaen til Haakon heter Harald. Fordi Harald er konge. Fordi pappaen til Harald het Olav (som var konge og hadde en pappa som var, ja, konge).

Videre skriver flertallet

«Flertallet viser til at monarkiet som statsform har en mer enn 1000-årig historie i Norge.»

Det er mye rart som har lang historie i dette landet.

Mye mer er det sannelig ikke å si om saken. Forstå det den som kan!

(de som vil følge behandlingen kan jo komme i Stortinget 27. mai og/eller lese innstillingen her)

Individets rett til å velge fattigdom og undergang

Det er begrenset behov for å skrive noe om dette. Under følger et innlegg fra FrPs Christian Tybring-Gjedde (som har følgende skatteprofil og en far som også har det greit, det kan kanskje forklare litt av det følgende). Det er sakset fra dagens debatt om samhandlingsreformen:

«Så en replikk til representanten Geir-Ketil Hansen: Han sa i debatten tidligere i dag, da han snakket om forventningene til levealder i Oslo – den debatten har man stadig vekk i Oslo bystyre, og den er veldig interessant – at i noen bydeler i Oslo er det 12 år lenger forventet levetid. Vestre Aker er tatt ut, og Sagene har 12 år kortere levetid.

Så lurer jeg på: Er det genetisk? Tror man at det er et langtlivsgen som finnes i Vestre Aker, som man ikke har funnet i noen andre bydeler? Det er neppe det. Er det slik at det er finansielt, slik at det er de som har god råd som lever lenge, eller at de kan kjøpe seg livslengde? Neppe! I så fall ville det være slik at hvis man bodde på Sagene og vant i Lotto, burde man umiddelbart flyttet til Vestre Aker, slik at man kunne leve i gjennomsnitt 12 år lenger. Det hadde vært en greie.

Er det mulig at det skyldes livsførsel? Kanskje det – kanskje det er livsførsel. Da er det jo kosthold, mosjon og livsstil generelt som kanskje gjør at man lever lenger i gjennomsnitt enn andre gjør. Spørsmålet er: Er det politikernes oppgave å få folk til å leve lenger, få folk til å spise epler, få folk til å spise gulrøtter i skolen eller grønnsaker til middag, eller få folk til å slutte å røyke osv.? Er dette politikernes oppgave, eller er det folk flest som må ta ansvar for egne liv hvis man har informasjon nok om dette? Da vil jeg si at det først og fremst er ansvaret til den enkelte. Vi kan legge til rette for visse politiske grep, men vi kan altså ikke tvinge folk til å spise grønnsaker eller slutte å røyke for at de skal leve lenger. Det er et valg folk tar selv, og det har ingenting å si hvor man lever – det er hvordan man lever livene sine som betyr noe.»

Et par punkter kan en koste på seg:

En gutt som fødes på Sagene i dag kan vente å leve til han er 68 år. En gutt som fødes i Vestre-Aker kan vente å leve til han blir 80. Dette skyldes, i følge FrP, at frie enkeltindivider på Sagene ikke spiser epler. Ikke kan vi tvinge dem til det heller.

Det at yrke, utdanning, geografi og inntekt er helt avgjørende for den enkeltes helse burde ikke være en overraskelse. På veeeldig enkelt nivå kan vi si at dersom en har en årslønn på 250 000 kroner så er det vanskelig å kjøpe seg villa på Vindern. Om en arver penger eller har en godt betalt jobb er det lettere. Hvorfor slår det ut? Vel, det er for eksempel fordi at en bolig i rike strøk har littegranne mindre sannsynlighet for å ligge inntil en diger vei som det kjører mange forurensende biler på. Og hva skjer når du bor nært en stor, stor vei, Christian? Jo, da øker sannsynligheten for luftveissykdommer.

Det er ikke sånn at millionjobber vokser på trær, ikke sånn at alle kan velge seg et liv med full konto, sunne omgivelser og tjohei over hekken til naboen. Bare det å være født inn i et hjem som ligger i fysisk dårlige omgivelser gjør noe med din helse, det å vokse opp i et hjem som bare har begrenset med penger gir nødvendigvis mindre til den beste maten. Dårlig kosthold fører til dårligere helse.

Elementært er det. Elementært. Dette vet Christian Tybring-Gjedde. Han vet det og han synes det er greit. Greit at noen folk lever fett mens andre blir sittende med møkka etter eliten. Sånn for å riktig smøre det inn legger han skylda på de frie enkeltindividene som gjør sine individuelle valg helt uten ytre påvirkning. Det er stygt, men det er det sanne ansiktet til Fremskrittspartiet.