Arbeidsmiljø? Oslo? Hæ?

Når mediene jager i flokk overser man sammenhengene. Trondheim og arbeidsmiljøloven er et klassisk eksempel på hvordan høyresiden får lov til å male opp en agenda i en sak der de selv kan ha skogen full av svin, men nekter å undersøke saken.

SVs Ivar Johansen tok opp bekymringen for brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo i vår. Han ønsket en kartlegging av forholdene for å finne ut om det var mange brudd på loven. Høyresidens respons er at det vil være «omfattende» og «svært ressurskrevende». En ganske saftig ansvarsfraskrivelse, vil man kunne fremholde. Likevel vil ingen medier sette tennene i saken.

I april nektet FrP, Høyre og Venstre i Oslo å gå med på en kartlegging av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Det er altså umulig å vite hvordan situasjonen er i hovedstaden fordi de samme høyrepartiene som nå er svært harde i ordbruken mot Trondheim nekter å kartlegge forholdene.

Da bystyrets finanskomité fikk saken opp i vår var høyreflertallet helt tydelige, sjekking av faktiske forhold skulle de ikke ha noe av (det følgende er komitemerknaden i finanskomiteens innstilling):
”Komiteens flertall, medlemmene fra H, F og V er enig i at det er viktig at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven overholdes både i private og offentlige virksomheter. Det forslaget som er fremsatt vil imidlertid innebære en svært omfattende kartlegging bakover i tid og være svært ressurskrevende å gjennomføre. Disse medlemmer mener det er bedre å tilpasse eksisterende aktiviteter og rapportering på området, slik at disse i større grad framskaffer den informasjonen som etterlyses i forslaget. Det vises i den forbindelse til notat 37/2011 fra byråd Vinje.”

13. april vedtok et enstemmig bystyre å pålegge byrådet følgende:
”Byrådet bes legge fram en oversikt for bystyrets organer over hvordan kommunens etater/virksomheter jobber for å forhindre brudd på arbeidsmiljøloven med særlig fokus på:

- brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. døgn
- arbeid på flere søndager etter hverandre enn loven tillater
- brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater”

Siden vedtaket over har ingen hørt mer fra byrådet om saken.

Du finner sakens hjemmeside her.

Det sier noe om hvor ensporet offentligheten kan gjøres når Adeccos Ammerudlunden alene stod for 11 275 doble vakter mens hele Trondheim kommune er anmeldt for 26 000 brudd. Det siste er alvorlig nok og det er på det rene at kommunen har jobbet i månedsvis, siden mars, med å rydde opp. I nært samarbeid, selvsagt, med fagbevegelsen lokalt.